Archive for February, 2016


Brygg ditt eget vin hemma

Under längre tid har folk uppskattat vin och dess framställning Det finns antika traditioner av produktion av vin, och i nuvarande Iran har man hittat spår av vinframställning från 5000 f.Kr. När romarriket bredde ut sig flödade vinet och fram till idag har vinkonstens traditioner spridits och anammats av övriga världen. Det har därtill blivit […]

Read More...