Archive for March, 2016


Att brygga sitt eget vin

Det är inte alls ovanligt att flertal människor brygger sitt eget vin hemma. Det är en rafflande process som genererar möjlighet att experimentera och ta fram annorlunda sorter. Det allra första steget är att organisera processen, och att köpa ett passande kärl. Fundera även över vilken typ av jäst som krävs för att brygga vinet. […]

Read More...