Att brygga eget vin kräver förberedelser

Hemmaframställning av vin är en bok som noggrI boken Hemmaframställning av Vin förklaras oerhört utförligt och omsorgsfullt hur man framställer sitt eget vin på ultimata vis. förklarar hur vinberedning går till. Författaren till boken, Kjeld Erlandsen betonar bland annat vikten av god planering inför vinbryggningen. Det är angeläget att ta förberedelserna med stort allvar. Det gäller såväl nybörjare som de med längre erfarenhet av vinbryggning. Varje bryggsats är nämligen unik och slarvas det med någonting så kan det till och från påverka slutresultatet markant.

Först och främst bör man bringa struktur i processen genom att skriva ner allting som behövs fram till färdig produkt. Gör en förteckning över allting som bör köpas. På så vis får man en otvetydig överblick och eliminerar risken att missa något väsentligt. Granska också att den utrustning som ska användas är fräsch och att den självklart funkar.

Att vara bra rustad kan bespara dig många felaktigheter under processens gång, och därtill undgår du att kanske tappa humöret på vägen. Läs därför noggrant samtliga bruksanvisningar (om så finnes) för varje enskilt område. Att läsa bruksanvisningar efter bryggning är ju inte optimalt, om än bättre att inte läsa alls med tanke på att det kan förenkla inför nästa bryggning.

Att föra någon typ av bryggjournal är att föredra. Allting som tillsätts bör noteras. Tänk om du till exempel lyckas brygga drömmarnas vin som du så gärna vill brygga på nytt, men som du inte minns hur du gjorde. Samma sak gäller för dåligt vin. Vad gick snett i processen? Med en bryggjournal kan du lätt lokalisera moment och tänka om inför kommande bryggning.