Brygg ditt eget vin hemma

Med tiden har förutsättningarna för hemmabryggning av vin blivit bättre tack vare att vinsatser och utrustning blivit bättre. Den som önskar producera gott vin utan att behöva tänka på vilka specifika ingredienser som krävs kan med fördel köpa färdiga vinsatser. Det finns en hel uppsjö av vinsatser på marknaden och antalet växer. Gert Strand AB är en etablerad återförsäljare av produkter som har med vinframställning att göra. Företaget säljer varierande vinsatser med varierande smakuppsättningar.

Följer man bara noga de instruktioner som medföljer vinsatserna så är det svårt att misslyckas med sitt vin. Men den som är en aning mer rutinerad och har bryggt vin själv dessförinnan kan experimentera lite mer. Att tillverka vin på egna bär och frukter brukar vara någonting som många föredrar även om riktigt vin minsann ska innehålla vindruvor enligt EUs definitioner.

Bär kan plockas långt innan de ska användas. Se bara till att lagra de mörkt och svalt. Som ett första led i vinprocessen så ska bärsaften pressas ur och blandas med förslagsvis 10 liter vatten. Det är enormt betydelsefullt att vattnet är ordentligt rent. Gert Strand AB säljer aktivt kol som är perfekt åt att rena vatten. Det är effektivt att sila vattnet via granulerat aktivt kol eller att använda pulverkol för att slamma upp det. Reningen bör förekomma i rumstemperatur. Kolets kvalitet avgör rengöringsförmågan. Några av dessa kvalitetsaspekter är kolets porstruktur och dess yta i kvadratmeter per gram.

När bären är pressade har det bildats en vinmust som ska föras över till en jäshink i en process som kallas förjäsning. Den måste ha ett vattenlås med placering vid gummit på hinklocket. Det brukar nämligen bildas skum de första dagarna av jäsningen och ifall hinken inte är tillräckligt omfattande så kommer mäsk pysa ut via vattenlåset.

Efter förjäsningen ska vinet tappas om. För det krävs en rymligare jäshink, och för att underlätta tappningen från en hink till en annan så är det en god idé att använda en så kallad sughävert. En annan betydelsefull utrustning är en oechslemätare som används åt att mäta upp sockerhalten i musten. Ett mätglas som rymmer 100 ml, stort nog att oechslemätaren ryms, är ett enastående redskap som underlättar bryggningen.

När man mäter med hjälp av oechslemätaren ska man ha i åtanke att det inte enbart är sockerhalten som ger utslag på flytvikten. Det beror på att olika bär och frukter innehåller annorlunda mängder extraktämnen som påverkar utslaget.

Glöm inte att ta prover av vinet under hela processens gång. Det är nödvändigt för att manövrera bryggningen åt rätt riktning. Mät upp ca tre deciliter vin i ett litermått och ta sedan mätglaset till hjälp och fyll upp 100 ml för att sedan sänka ned oechslemätaren och läsa av värdet.

Det är värt för ordningens samt processens skull att noga föra in mätuppgifter i en precis bryggjournal. Genom att följa utvecklingen på det sättet så reducerar man risken markant att i slutändan bli snopen över vinets smak. Var grundlig med att även smaka av vinet och låt det ge smak länge i munnen.

I jäskärlet får vinet stå i cirka 2-4 veckor, beroende på vilken jäst som använts m.m. En del tappar om vinet och filtrerar det ytterligare en gång när jäsningen är klar.