Brygg ditt eget vin hemma

Nu för tiden har vinsatser för hemmabruk med tillhörande utrustning utvecklats markant, och det har blivit betydligt enklare att brygga sitt vin. Det är dock viktigt att noggrant förbereda sin bryggning för att få vinet i rätt smakriktning redan från början.

Inom den traditionella vinindustrin ska vindruvor användas för att det i enlighet med EU:s definitioner ska få kallas vin. Men när vin framställs i hemmet är det vanligt att brygga på allehanda bär och frukter.

Ifall man använder sig av till exempel bär så skall de först krossas och blandas ihop med vatten. Det är betydelsefullt att kärlet är utförligt rengjort inför förjäsning. Tänk på att filtrera ut undan dåliga bär samt rensa bort kvistar. Minsta lilla kvist kan förvrida den förväntade smaken på vinet. Kvistar gör därtill vinet syrligare vilket kan bidra till mögel.

På jästpaketen brukar det stå hur hög sockerhalten bör vara i vinsatsen. För att mäta sockerhalten används en ochelemätare. Oftast får man hälla i socker då bären inte är söta nog. Ifall vinet ligger i jäsning kan det finnas någorlunda mycket kolsyra i provet som måste undan för att mätvärdet ska bli bra. Det blir vanligtvis fel densitet på provet när det är kolsyra. Genom att vispa vinet i ett litermått inför provtagning kan man emellertid få undan en markant mängd av kolsyran. Tänk också på att tappa upp provet utan rester av frukter eller bär då det är faktorer som likaså påverkar densiteten.

När förjäsningen är färdig måste musten silas över till ett nytt kärl – ett s.k. jäskärl. Var noga med att inte få med något annat än bara vätska ned i jäskärlet. Krama ur den sista saften ur bären för att få mer smak. Vinet ska jäsa i omkring 2-4 veckor beroende på vilken sort av vinsats det är. Exempelvis så påverkar jästtypen tiden.

Tappa därefter upp vinet och filtrera det. Ha i vinsvavla för att vinet ska konserveras bättre. Häll i ytterligare lite vinsvavla efter en månad och avvakta sedan en månad till innan upptappning av vinet.

Var noga med att skölja ur hinkar samt kärl noga efter användning. Det bästa är att använda oparfyrmerade rengöringsmedel om man inte vill riskera att dofter ska sitta kvar. När vinet ska provsmakas är det bra att ha ett fat att placera skopor, mätglas och oechslemätaren på. Locket till hinken bör placeras rättvänd på en större skål så att föroreningar inte kommer i kontakt med den sida som befinner sig inåt i hinken.

I över 30 år har Gert Strand AB haft erfarenhet av hembryggning, och erbjuder ett oerhört sortiment som hjälper dig att nå målet. Företaget har specialiserat sig särskilt på vinsatser för vinbryggning, och har som utgångspunkt att bryggning ska vara enkelt. De levererar samma produkter till den etablerade vinindustrin men erbjuder även mer anpassade produkter för hemmabruk utan att för den skull tumma på kvaliteten. Gert Strand AB saluför även aktivt kol och speciell vinjäst som är produkter som många hemmabryggare använder sig av.