Brygg gott vin hemma – smidigt och enkelt

I Gert Strand AB:s sortiment finns mängder av produkter som är lämpade åt samtliga som brygger eget vin. Företaget har enorma kunskaper om vad som leder till utmärkt vinbryggning och erbjuder vinsatser med oerhört hög kvalitet. Kvaliteten är densamma som den etablerade vinindustrin får ta del av då många av Gert Strand AB:s produkter går dit.

Hur har vinodlingen och vinframställningen sett ut igenom historien då? De äldsta spåren är från ca 5000 fKr och har upptäckts i Persien, eller nuvarande Iran. Vinkonsten spred sig i första hand efteråt till de grekiska öarna och därpå vidare till södra Frankrike och Italien. Till slut förknippades samtliga områden inom Romariket med vinkonsten och när storhetstiden var över levde kunskaperna om vin vidare fram till nutid och har givetvis även spridits till resten av världen.

Hur går den traditionella vinframställningen till? Det är bra att inse den processen med tanke på att hemmabryggningen av vin i stora drag är en motsvarande process men naturligtvis förenklad och anpassad.

Vin i den traditionella bemärkelsen får bara kallas vin om det framställs av vindruvor. Det enligt EU:s definition. Därför framställs alltså vin ur saften från pressade vindruvor. Gröna, gulvita eller blå druvor används till vitt vin och svartblå, blåröda eller blå druvor används åt rött vin. Det finns väldigt många speciella skilda processer av vinframställning, vilket beror på alla olika vindistrikt runt om i världen.

I en krossningsmaskin krossas vindruvorna eller genom den mer klassiska metoden då druvorna trampas av människor. På en del mindre anläggningar är ännu trampning populär.

Stjälkarna från druvorna ska avlägsnas under pressningen, och när vitt vin framställs är det centralt att också ta bort skalet på druvorna. För att röda druvor ej ska bibringa vitt vin är man tvungen att undanröja skalen. Svaveloxid tillsätts för att komma åt till exempel vildjäst, bakterier samt andra oönskade mikroorganismer. Efter pressningen har man en must som därefter samlas upp i jästankar i rostfritt stål, cement, trätunnor alternativt ekfat. Vidare sker olika jäsningsprocesser.

Den som aldrig tidigare bryggt vin i hemmet kan med fördel inhandla en vinsats. Resultaten blir vanligtvis goda och instruktionerna som följer med vinsatsen brukar vara enkla att följa. Men den som måhända har bryggt några vinsatser kanske önskar prova med varierande bär, frukter samt juicer. På så sätt lär man sig egna recept. Men se till att förbereda vinsatserna noga för att få vinet i rätt smakriktning redan från början.

Man vet aldrig riktigt på förhand precis hur ett vin kommer smaka med tanke på att varje vinsats brukar få annorlunda prägel, stundtals påtagliga men vanligtvis särdeles marginella. Variationer tenderar att nästan jämt uppkomma, vilket bland annat beror på skiftande temperaturer, mognad av frukter o.s.v. Att plocka bär under sommaren och hösten är en mycket bra förberedelse åt sina vinsatser. Bären torkas och förvaras svalt och mörkt till dess de ska användas.

Det är väldigt viktigt att hålla en hög hygienisk nivå. Det är rentav en av de viktigaste faktorerna för att nå målet med vinframställningen. Vinmäsken är nämligen sensibel för föroreningar av varierande slag.

Ifall hygienen är en betydelsefull faktor så är vattnet minst lika viktigt. Det får inte ha några bismaker och måste vara ordentligt fräscht. För att vara otvetydig på att vattnet är riktigt fräscht kan man rena det med aktivt kol. Det är en mycket bra naturlig produkt som kan användas på nytt. Därjämte fungerar det till att dessutom rena alkohol. Aktivt kol absorberar oönskade ämnen i både vätskor och gaser. Stundtals lyckas nämligen inte vanlig filtrering avskilja vissa ämnen.

Aktivt kol finns i formerna pulverkol, granulerat kol samt högtryckspressat format kol. Reningsförmågan beror på den sort av kol som används, dess porstruktur och area i kvadratmeter per gram. Vanligast är att använda pulverkol för att slamma upp vätskan alternativt att filtrera vätskan genom granulerat aktivt kol. Reningen ska äga rum i rumsvärme och man bör undvika rening i kyla med tanke på att det i värsta fall inte funkar alls.

Det krävs inte fullt så mycket och invecklad utrustning som det gör inom den traditionella vinindustrin för att brygga sitt eget vin. Det krävs en brygghink på ca 30 liter som har ett vattenlås placerat i gummit på hinklocket. Ur vattenlåset släpps den koldioxid som bildas under jäsningen ut. Är hinken för liten kommer det inte finnas utrymme för det skum som kan bildas under de första dagarna av jäsningen. Och i en mindre hink kommer mäsken pysa ut via hinkens vattenlås.

I brygghinken sker förjäsningen. När man brygger vin hemma gör man vanligtvis en förjäsning innan en aningen längre jäsning. Varför jäsning? Den huvudsakliga anledningen är att få upp alkoholhalten.

Bra jäst påverkar bryggning mer än man kan ana. Gert Strand AB har vinjäst i sortimentetet som jäser väldigt rent. Den bidrar till en högre alkoholhalt än normalt tack vare att den består av näringsämnen och innehåller mindre socker vilket resulterar i snabbare jäsning.

Att det finns skilda sorters jäster beror på att en del är mer lämpade för fruktigare viner medan andra är mer lämpade för att åstadkomma en högre alkoholhalt. För att märka skillnader är ett gott förslag att pröva varierande jäster till samma vinsats.

Vidare under processen krävs en ytterligare större hink som i detta sammanhang kallas för jäshink. Det ska nämligen förekomma en omtappning vilket sker med hjälp av en sughävert. Vinet tappas från ena hinken till den andra.

Det krävs dessutom en oechslemätare som är till för att mäta upp sockerhalten i musten. Till den behövs ett mätglas så stort att oechslemätare får plats. En lagom storlek brukar vara 100 ml. Då och då ger olika extraktämnen från frukter och bär utslag på flytvikten, vilket man måste beakta när man mäter sockerhalten. En provtagning med oechslemätaren förutsätter att man mäter upp ca tre deciliter vin i ett litermått för att därefter fylla upp mätglaset till 100 ml där oechslemätaren sänks ned för att läsa av värdet. För noggrant in alla uppgifter i en bryggjournal för att lättare kunna följa processen.

När vinet jäser kan det förekomma besvärande mycket kolsyra som påverkar mätvärdet negativt. Överdriven kolsyra medför oftast fel densitet på provet. Då kan man vispa lite i litermåttet och på så sätt få bort den största mängden av kolsyran.Övriga faktorer som påverkar densiteten är rester av frukter eller bär. Om samtliga förutsättningar är uppfyllda kommer några månaders lagring leda till ett smakligt vin fritt från konstiga bismaker

När man använt hinkar och kärl måste de sköljas ut utförligt, och det ultimata är att nyttja rengöringsmedel som är oparfymerade. På så vis riskerar man inte att dofter sitter kvar till nästa bryggning. Lägg skopor, mätglas, oechslemätaren m.m. på ett fat när vinet ska provsmakas. Placera locket till hinken rättvänd på en skål så att föroreningar inte når den sida som befinner sig inåt i hinken.