Hembryggning av vin

I över 30 år har Gert Strand AB ägnat sig åt hembryggning och erbjuder ett brett sortiment med produkter som underlättar för alla som brygger eget i hemmet. Företaget har enorma kunskaper om vad som leder till ofelbar vinbryggning och erbjuder vinsatser med väldigt hög kvalitet. Kvaliteten är densamma som den etablerade vinindustrin får ta del av då massa av Gert Strand AB:s produkter går dit.

Hur har vinodlingen och vinframställningen sett ut igenom historien då? De äldsta spåren är från ca 5000 fKr och har upptäckts i Persien, eller nuvarande Iran. Vinkonsten spred sig i första hand därnäst till de grekiska öarna och därefter vidare till södra Frankrike samt Italien. Till slut förknippades samtliga områden inom Romariket med vinkonsten och när storhetstiden var över levde kunskaperna om vin vidare fram till nutid och har såklart även spridits till resten av världen.

Hur går den traditionella vinframställningen till? Det är bra att förstå den processen med tanke på att hemmabryggningen av vin i stora drag är en motsvarande procedur men självfallet förenklad och anpassad.

Vin i den traditionella bemärkelsen får endast kallas vin ifall det framställs av vindruvor. Det i enlighet med EU:s definition. Därför framställs alltså vin ur saften från pressade vindruvor. Gröna, gulvita eller blå druvor används åt vitt vin och svartblå, blåröda eller blå druvor används till rött vin. Det finns väldigt många speciella skilda processer av vinframställning, vilket beror på alla olika vindistrikt runt om i världen.

I en krossningsmaskin krossas vindruvorna eller genom den mer klassiska metoden då druvorna trampas av människor. På en del mindre anläggningar är ännu trampning aktuell.

Stjälkarna från druvorna måste avlägsnas under pressningen, och när vitt vin framställs är det centralt att också undanröja skalet på druvorna. För att röda druvor ej ska bibringa vitt vin är man tvungen att avlägsna skalen. Svaveloxid tillsätts för att komma åt exempelvis vildjäst, bakterier samt andra oönskade mikroorganismer. Efter pressningen har man en must som sedan samlas upp i jästankar i rostfritt stål, cement, trätunnor alternativt ekfat. Vidare sker olika jäsningsprocesser.

Den som aldrig förr bryggt vin i hemmet kan med fördel köpa en vinsats. Resultaten blir vanligtvis goda och instruktionerna som följer med vinsatsen tenderar att vara enkla att följa. Men den som eventuellt har bryggt några vinsatser kanske önskar experimentera med olika bär, frukter samt juicer. På så sätt lär man sig egna recept. Men se till att planlägga vinsatserna noggrant för att få vinet i rätt smakriktning redan från början.

Man vet aldrig riktigt på förhand precis hur ett vin kommer smaka eftersom varje vinsats brukar få olik karaktär, till och från påtagliga men mestadels ytterst marginella. Variationer tenderar att nästan jämt uppkomma, vilket bland annat beror på varierande temperaturer, mognad av frukter o.s.v. Att plocka bär under sommaren och hösten är en förträfflig förberedelse åt sina vinsatser. Bären torkas och förvaras svalt och mörkt till dess de ska användas.

Det är väldigt viktigt att hålla en hög hygienisk nivå. Det är rentav en av de viktigaste faktorerna för att nå målet med vinframställningen. Vinmäsken är nämligen känslig för föroreningar av varierande slag.

Om hygienen är en betydelsefull faktor så är vattnet minst lika relevant. Det får inte ha några bismaker och ska vara ordentligt fräscht. För att vara otvetydig på att vattnet är ordentligt fräscht kan man rena det med hjälp av aktivt kol. Det är en mycket bra naturlig produkt som kan användas på nytt. Dessutom fungerar det till att även rena alkohol. Aktivt kol absorberar oönskade ämnen i både vätskor samt gaser. Stundvis lyckas nämligen inte normal filtrering skilja vissa ämnen.

Aktivt kol finns i formerna pulverkol, granulerat kol och högtryckspressat format kol. Reningsförmågan beror på den sort av kol som används, dess porstruktur och yta i kvadratmeter per gram. Vanligast är att använda pulverkol för att slamma upp vätskan eller att filtrera vätskan genom granulerat aktivt kol. Reningen bör ske i rumstemperatur och man bör undgå rening i köld eftersom det i värsta fall inte fungerar alls.

Det krävs inte fullt så mycket och avancerad utrustning som det gör inom den traditionella vinindustrin för att brygga sitt eget vin. Det krävs en brygghink på ungefär 30 liter som har ett vattenlås placerat i gummit på hinklocket. Ur vattenlåset släpps den koldioxid som bildas under jäsningen ut. Är hinken för liten kommer det inte existera utrymme för det skum som kan bildas under de första dagarna av jäsningen. Och i en mindre hink kommer mäsken pysa ut igenom hinkens vattenlås.

I brygghinken sker förjäsningen. När man brygger vin hemma gör man vanligtvis en förjäsning före en lite längre jäsning. Varför jäsning? Den huvudsakliga anledningen är att få upp alkoholhalten.

Bra jäst påverkar bryggning mer än man kan anta. Gert Strand AB har vinjäst i sortimentetet som jäser oerhört rent. Den bidrar till en högre alkoholhalt än normalt tack vare att den innehåller näringsämnen och består av mindre socker vilket resulterar i snabbare jäsning.

Att det finns annorlunda sorters jäster beror på att en del är mer lämpade för fruktigare viner medan andra är mer lämpade för att åstadkomma en högre alkoholhalt. För att upptäcka skillnader är ett bra förslag att testa varierande jäster till samma vinsats.

Vidare i processen krävs en ännu större hink som i detta sammanhang kallas för jäshink. Det ska nämligen förekomma en omtappning vilket äger rum med hjälp av en sughävert. Vinet tappas från ena hinken till den andra.

Det krävs dessutom en oechslemätare som är till för att mäta upp sockerhalten i musten. Till den krävs ett mätglas så stort att oechslemätare får utrymme. En lagom storlek brukar vara 100 ml. Stundtals genererar varierande extraktämnen från frukter och bär utslag på flytvikten, vilket man får beakta när man mäter sockerhalten. En provtagning med oechslemätaren förutsätter att man mäter upp drygt tre deciliter vin i ett litermått för att sedan fylla upp mätglaset till 100 ml där oechslemätaren sänks ner för att läsa av värdet. För noga in alla uppgifter i en bryggjournal för att lättare ha möjlighet att följa processen.

När vinet jäser kan det finnas besvärande mycket kolsyra som påverkar mätvärdet negativt. För mycket kolsyra medför vanligtvis fel densitet på provet. Då kan man vispa lite i litermåttet och på så sätt få bort den största mängden av kolsyran.Övriga faktorer som påverkar densiteten är rester av frukter eller bär. Ifall samtliga förutsättningar är uppfyllda kommer några månaders lagring leda till ett gott vin fritt från konstiga bismaker

När man använt hinkar och kärl måste de sköljas ut utförligt, och det ultimata är att nyttja rengöringsmedel som är oparfymerade. På så sätt riskerar man inte att dofter sitter kvar till kommande bryggning. Lägg skopor, mätglas, oechslemätaren m.m. på ett fat när vinet ska provsmakas. Placera locket till hinken rättvänd på en skål så att föroreningar inte når den sida som befinner sig inåt i hinken.