Hemmabryggning – en trevlig hobby

I boken Hemmaframställning av fin konstaterar Kjeld Erlandsen hur roligt det faktiskt är att brygga eget vin. Hans entusiasm för vin är stort och innanför västen har Kjeld mångårig erfarenhet. I boken betonas framför allt framställandet av fruktiga viner.

Hemmabryggningen har fått stora fördelar pga att utvecklingen vandrat framåt. Utrustningen har blivit bättre och man har bland annat utvecklat annorlunda tekniker av jäsning. Allt i takt med att den etablerade vinindustrin nått bättre framgångar. Tanken är att hemmabryggningens kvalitet i större omfattning ska återge kvaliteten inom den etablerade vinindustrin, om än småskaligt. Det är idag flertal hushåll som brygger vin eller har provat på att brygga.

Givetvis är det så att hemmabryggaren kan ta del av de enorma fördelar samt kunskaper som utvecklingen av vinproduktion inom den etablerade vinindustrin lämnat efter sig. Resultatet blir i allt större mån bättre och allt mindre lämnas åt slumpen. Det finns således möjlighet att ge vinet en konkret riktning redan från början. Dessutom har ingrediensernas kvalitet förbättras, och i synnerhet kvalitén av somliga nya vinjäster.

Kjeld Erlandsen anser att hemmabryggning inte enbart är bra därför att det är billigt utan därför att det är roligt att forma sin alldeles egna produkt. Det blir absolut ett husets vin i sin rätta bemärkelse. Med sin bok hoppas han kunna hjälpa hemmabryggare men också tjäna som underlag till diverse vinklubbar.

Det finns dock en god fördel med att hemmaframställning av vin är tämligen billigt. Vinet kan användas mer i matlagningen. Det är ett populärt intresse och vin hör ju definitivt hemma ihop med den gastronomiska glädjen. Med hjälp av hemmagjort vin öppnas flera möjligheter. Varför till exempel inte använda några flaskor vitt vin att koka fisken i?

Kjeld tipsar också om att gå samman i mindre bryggarlag. Möjligtvis ett glatt gäng goda vänner som har möjlighet att utväxla vetande och erfarenheter.

I Hemmaframställning av vin är det inte bara Kjeld Erlandsens goda bryggarvana som vägleder och skänker trygghet åt hemmabryggaren. Han tar dessutom upp förslag från andra vinbryggara som han anser vara värda att förmedla.

Den här boken är särskilt viktig på så sätt att det finns oerhört få böcker på marknaden om vinframställning som skänker en motsvarande noga och uttömmande skildring av processen. Hemmaframställning av vin behandlar inte bara hela den praktiska processen utan ger även tips på andra produkter som bör ingå i vinframställningen.

Kjeld menar att vintypen i allra högsta grad är avhängig frukten som används och en rad andra omständigheter. Vin brukar delas upp i tre huvudsakliga grupper. Det är rödvin, vitt vin samt dessert- eller starkvin. Smakerna av dessa viner inom respektive falang är till fullo beroende av bryggprocessen. Men en betydelsefull tumregel för allt vin är att endast selektera högklassiga råvaror.