Nödvändig utrustning för hemmabryggning

I boken Hemmaframställning av Vin som är skriven av Kjeld Erlandsen så ges många goda tips. Bland annat finns det noga beskrivet om viss essentiell utrustning. För den oinvigde kan det självklart vara bra att ha koll på vissa specifika attiraljer som krävs. Speciellt är det på sin plats att lyfta fram hävert samt oechslevikten.

För att förenkla omtappning av vin så är en hävert behjälpligt. En hävert utgörs av ett par rör, en slang ihop med tillhörande slangklämma, därför att ha möjlighet att stänga slangen. Med hjälp av ett plastmunstycke kan rören skjutas in i varandra och blir anpassningsbar åt samtliga jäskärl och storlekar. Det yttersta röret har en plastknopp ungefär 5 cm hög som innebär att bottensatsen stannar kvar i jäskärlet vid avtappning.

Häverten ska föras ned ¾ i vinet och därefter ska jäskärlet försiktigt lutas innan häverten sänks ner helt å hållet.

Det är viktigt att jämt göra rent häverten efter användning. Rester av vin kan nämligen lätt härskna och kan medföra risk att smitta vinet med bakterier.

Ibland sker det att plastslangarna veckas men de kan rätas ut igen om de placeras i 70 grader hett vatten. Sedan kan veck rätas ut med hjälp av fingrarna.

En del kanske inte menar att somliga mätinstrument är nödvändigt för bryggningen men seriösa och erfarna vinbryggare är noggranna med att de finns till hands. Ett typiskt sådant mätinstrument är Nödvändig utrustning för hemmaframställning av vin – hävert och oechslevikten. Det är en flytvikt som används för att räkna ut kvantitet socker och extraktinnehåll i vinet. Extraktet är det som inte jäser undan utan som utgör smakämnen och bidrar med färg samt fyllighet. Man sänker ner oechslevikten i ett mätglas med vin och får flyta fritt utan att ha förbindelse med botten.

Även ett mätglas är alltså nödvändigt och bör vara tillräckligt stort så att oechslemätaren ges plats. En tillräcklig mängd på mätglas brukar vara 100 ml. Det är betydelsefullt att ha i åtanke att det inte jämt är sockerhalten som ger utslag på flytvikten. Annorlunda frukter samt bär utgörs av skilda mängder extraktämnen som ju kan skifta utslaget.