Så framställer du vin hemma

I Kjeld Erlandsens bok Hemmaframställning av Vin finns det otaliga goda tips och råd på hur man lyckas tillverka spännande viner hemma. Det är en väsentlig och uttömande bok som innehåller en hög grad av expertis. En del hävdar att det är en av de bästa böckerna om hemmavinframställning som finns att tillgå på marknaden.

Erlandsen konstaterar att det skett en stor utveckling inom vinframställningen hemma. Flertal kunskaper och erfarenheter har ärvts från den etablerade vinindustrin. Och i regelbunden takt har även utrustningen för hemmabruk utvecklats till det bättre. Många nya ingredienser har dessutom tillkommit på marknaden som bidrar till att förgylla vinframställningen. Speciellt har betydligt fler varianter av vinjäster tillkommit. Idag är det flera hushåll som brygger vin eller som har provat att brygga. Vem vill inte brygga husets egen specialitet och årgång?

Boken Hemmaframställning av Vin har som ändamål att beskriva vinframställningen hemma utifrån dagens nivå och kunskaper. Boken riktar sig såväl till den glade amatören till den lite mer erfarne. Boken kan dessutom tjäna som bra underlag åt mångahanda vinklubbar som ägnar sig åt bryggning.

Vinbryggning på egen hand innebär inte endast att det är mer ekonomiskt skonsamt för ekonomin, utan det är minsann underhållande att utveckla sin egen produkt. Att brygga vin är en riktigt tilltalande hobby.

Massor ägnar sig åt kokkonst i alla dess former idag, och till goda rätter avnjuts vin. Men det används även i tillagningen. Dock har många resonerat att det stundvis är för dyrt att använda för mycket vin i maten. Men poängen är att när man brygger eget vin hemma så finns det givetvis mer svängrum att tappa i mer vin i maten med tanke på att en flaska blir betydligt billigare än en flaska i handeln. Man behöver inte fundera så mycket för att använda några flaskor vitt att koka fisken i. Eller varför inte en stänk nyponsherry till såsen. Möjligheterna tycks vara oändliga.

Ett bra tips som Erlandsen ger i sin bok är att gå samman många personer i bryggarlag. Det kan bli ett ypperligt tillfälle att mötas och umgås, och hjälpas åt och byta erfarenheter sinsemellan.

Därtill ger Erlandsen tips om att noga planera vinprocessen. Det är betydelsefullt att skriva upp allt som ska användas och kontrollera att den utrustning som ska användas är hygienisk och fungerande. När man väl har kommit igång och upptäcker att någonting saknas så kan det ju bli rätt så förargligt. Att ställa upp ett detaljerat arbetsschema är att föredra. På så vis kommer allting följa i korrekt ordning.

All utrustning som ingår i vinbryggningen har vanligtvis en form av bruksanvisning. Läs dessa noggrant för att spara många misstag. Dessvärre är det många som läser bruksanvisningarna först efter bryggningen för att ta reda på vad som möjligtvis gick fel.

En annan mycket betydande del i processen är att skriva upp alltsammans som tillsätts och när i processen det sker. Om någonting skulle bli problematiskt i processen så är en bryggjournal utmärkt åt att spåra vad som möjligen kan ha gått fel. En bryggjournal kan självklart fungera åt andra hållet. Har man lyckats brygga ett helt briljant vin kanske man gärna vill brygga det på nytt.