En introduktion om vinframställning hemma

En introduktion om vinframställning hemma

Att brygga eget vin hemma är roligt och ger utrymme åt att testa många spännande smaker. Den etablerade vinindustrin runt om i världen har på många sätt påverkat utrustning och ingredienser för hemmabryggningen. Dessutom har jästekniker och annat som har med bryggprocesen att göra utvecklats.

Vinframställning hemma har snabbt blivit allt mer populärt utifrån dessa förutsättningar. Hemmaprocessen påminner i stort om den traditionella vinframställningen, men vin i traditionell bemärkelse får enligt EUs definitioner endast kallas vin om det framställs på vindruvor. I hemmaframställningen experimenteras det väldigt ofta med olika slags bär och frukter.

Under vinframställningen är det viktigt att hålla en god hygienisk standard. Minsta förorening kan påverka smaken på vinet avsevärt. Det är inte bara utrustning som ska vara ren utan det är även viktigt att vattnet i bryggningen är ordentligt rent. Gert Strand AB säljer färdiga vinsatser och diverse tillbehör som förenklar och förfinar vinframställningen hemma. Bland annat säljer företaget så kallat aktivt kol som fungerar utmärkt till att rena vatten innan bryggning.

Fördelen med att köpa färdiga vinsatser är att alla nödvändiga instruktioner finns tillgängliga och det är därför svårt att misslyckas med vinsatsen. Men det under förutsättningen att instruktionerna följs noggrant.

Att sätta en vinsats från grunden ger bryggaren möjlighet att testa olika bär eller frukter och dessutom experimentera med olika jäst. Varierande jäsningstider kan dessutom resultera i markanta smakskillnader.

Omtappning av vin kan underlättas med hjälp av en hävert. Den utgörs av två rör och slang med en slangklämma för att kunna stänga slangen. Med hjälp av ett plastmunstycke kan rören skjutas in i varandra med hjälp av ett plastmunstycke och blir på så sätt anpassningsbar för alla jäskärl och storlekar. Det yttersta röret har en plastknopp som är ungefär 5 cm och som får bottensatsen att stanna kvar i jäskärlet vid avtappning.