Förberedelser för att brygga vin hemma

Förberedelser för att brygga vin hemma

Hemmaframställning av vin är en bok som utförligt förklarar hur vinberedning går till. Författaren till boken, Kjeld Erlandsen betonar bland annat vikten av god förberedelse inför vinbryggningen. Det är viktigt att ta förberedelserna med stort allvar. Det gäller såväl nybörjare som de med längre erfarenhet av vinbryggning. Varje bryggsats är nämligen unik och slarvas det med någonting så kan det ibland påverka slutresultatet markant.

Först och främst bör man bringa ordning i processen genom att skriva ner allting som behövs fram till färdig produkt. Gör en lista över allting som ska köpas. På så vis får man en tydlig överblick och eliminerar risken att missa något väsentligt. Kontrollera även att den utrustning som ska användas är ren och att den såklart fungerar.

Att vara bra förberedd kan bespara dig många felaktigheter under processens gång, och dessutom undgår du att eventuellt tappa humöret på vägen. Läs därför noggrant alla bruksanvisningar (om så finnes) för varje enskilt område. Att läsa bruksanvisningar efter bryggning är ju inte optimal, om än bättre att inte läsa alls med tanke på att det kan underlätta inför nästa bryggning.

Att föra någon form av bryggjournal är att föredra. Allting som tillsätts bör noteras. Tänk om du exempelvis lyckas brygga drömmarnas vin som du så gärna vill brygga på nytt, men som du inte minns hur du gjorde. Detsamma gäller för dåligt vin. Vad gick snett i processen? Med en bryggjournal kan du lätt spåra moment och tänka om inför nästa bryggning.