Populärt att brygga varierande vin hemma

Populärt att brygga varierande vin hemma

För många lockar det att brygga eget vin. Trots att Systembolaget har ett brett utbud är det många som önskar kunna laborera med smaker på egen hand. Att brygga eget vin hemma innebär också att man kan spara en hel del pengar.

Det är mycket som har med bryggprocessen att göra som har utvecklats, såsom både utrustning och jästekniker. Resultatet av hemmaframställt vin brukar kunna bli riktigt bra. Att kvaliteten på utrustningen är bättre beror på att man blivit influerad av den större traditionella vinindustrin. Det är inte bara förbättrad kvalitet som förflyttat sig till hemmamiljön utan även ingredienser. Dessa förutsättningar har medfört att vinframställning hemma blivit allt mer populärt.

För bara några år sedan upplevde en del att vinet inte alltid blev som man hoppats. Idag lämnas mindre i processen åt slumpen och det finns större möjligheter att uppnå de smaker på vinet som man strävar efter. Det är därför möjligt att brygga exakt samma vin flera gånger.

De som dessutom brygger vin efter en färdig vinsats har möjlighet anteckna sina recept. Hittar man sitt favoritvin under olika processers gång så vill man gärna ha möjlighet att återproducera sitt favoritvin.

Från den etablerade vinindustrin har vinbryggning i hemmamiljö ärvt mycket. Det finns dock en skillnad i och med att man i hemmaframställningen mycket mer experimenterar med olika slags bär och frukter. Enligt EUs definitioner och traditionell bemärkelse så får dock vin enbart namnges vin om det produceras på vindruvor.

Hygienen är alltid viktig i vinframställningen eftersom föroreningar kan påverka smaken på vinet oerhört mycket. Det är viktigt att vattnet i bryggningen är ordentligt rent så att inte vinets grundförutsättningar förstörs.

Den som är på jakt kompletta vinsatser och andra tillbehör som gör det enklare att framställa vin hemma kan finna det hos Gert Strand AB. Dels säljer företaget olika jäst men även övriga hjälpprodukter såsom exempelvis aktivt kol som hjälper att rena vatten innan bryggning. Till vinsatserna som går att beställa från Gert Strand AB så medföljer nödvändiga instruktioner som gör det enklare att inte misslyckas med vinsatsen. Det är viktigt att instruktionerna följs noggrant.

För att göra processen mer spännande är det givetvis bra att experimentera med vinets smakkaraktär med hjälp av olika bär och frukter. Dessutom bör vinbryggaren experimentera med olika jäst för att undersöka vilka ytterligare skillnader som kan uppstå.

Ett nödvändigt tillbehör i processen är en hävert. Med hjälp av den kan vinet lättare tappas om. Den består av två rör som har en slang och en slangklämma som ska stänga slangen. Om man skjuter in rören i varandra så kan de anpassas för olika storlekar och jäskärl. Det yttre röret har en plastknopp som innebär att bottensatsen stannar kvar i jäskärlet vid avtappning.